Социална отговорност

Социална отговорност

Приемаме много сериозно социалната си отговорност на всички нива на веригата за доставки и навсякъде, където развиваме дейност. Ние не само покриваме законовите изисквания, а правим много повече. Съсредоточаваме се върху:

 • Етичния подход при избора на суровините за нашите продукти
 • Подпомагаме развитието на нашите доставчици
 • Подкрепяме местните производители

Тук вижте примери какво сме постигнали до момента

Подобряваме етичните стандарти

Интерснак непрекъснато работи за подобряване условията на труд  в страните, от които доставяме суровини. 90% от нашите доставчици са оценени по кодекса и стандартите на Инициативата за етична търговия /ЕИТ - международно признат кодекс за трудови практики.

В допълнение, разработеният от нас етичен кодекс, който очакваме да следват всичките ни доставчици, също е базиран на кодекса на Инициативата за етична търговия /ЕИТ/.

Подкрепа за доставчиците

Когато използваме палмово масло в продуктите си, то винаги е сертифицирано от Асоциацията за устойчиво производство на палмово масло (АУППМ). Тя подкрепя плантации, които успешно прилагат добри практики, утвърдени от асоциацията.

Спазването на социални и етични стандарти, както и подобряването на условията за живот и работа в страните- производителки, е извън обсега на нашите възможности за намеса. Затова работим съвместно с различни организации, които имат отношение към въпроса, например, Инициативата за етична търговия. Освен това сме и член на Африканския съюз на производителите на кашу (ACi/ACA www.africancashewalliance.com) и Асоциацията за устойчиво производство на палмово масло.

Заедно с АУППМ постигнахме състояние на „Сегрегация“.

Съвместна работа с НПО

Като партньор на неправителствени организации и държавни органи, ръководим няколко проекта в страни- производителки. Целта ни е да подобрим условията за живот и работа на всички, които са част от веригата ни за доставки на кашу и фъстъци.

 • В Танзания проектът ни за Справедлива търговия увеличи приходите на 8 местни общества
 • Проектът „Африканско кашу“ увеличи приходите на 150 000 фермери
 • Проектът „Боливийски фъстъци“ подобри жизнения стандарт на 4 500 фермери
 • Проектът „Боливийски – Бразилски ядки“ подобри жизнения стандарт на 3 Амазонски общества и подкрепи постигането на сертифицирането за Справедлива Търговия
 • Проектът „Орех“ в Киргизстан и Таджикистан даде резултати в подобряването на жизнения стандарт на 6000 семейства и подкрепи сертифицирането за Справедлива Търговия.

Отглеждане на кашу в Западна Африка

Една трета от цялото количество произведено кашу идва от Африка. Повечето африкански земеделци, живеят в бедност заради примитивните системи и процеси на обработка. Като техен партньор Интерснак подкрепя фондацията на Бил и Мелинда Гейтс и ГОЧП (Германската организация за чуждестранна помощ www.giz.de) в усилията за подобряване на условията на живот на 150 000 фермери, отглеждащи кашу в западноафриканските страни -Гана, Кот Д’Ивоар, Буркина Фасо, Бенин и Мозамбик. Основна цел на проекта е да помогне на фермерите да увеличат годишните си приходи с поне още 100 долара като освен това се очаква проектът да създаде още 5 500 работни места, свързани с обработката на кашу.

Подкрепяме малките стопанства в Боливия

Подпомагаме местните фермери в отглеждането на традиционните разновидности фъстъци, за да подобрим в дългосрочен план начина, по който те и семействата им живеят. Освен това работим с Германската организация за чуждестранна помощ за устойчиво повишаване стандарта им на живот през следващите три години, което ще донесе осезаема промяна за още по-голям брой семейства. Целта на проекта е да научи местните фермери на нови умения за боравене с нови технологии и практики, с цел опазване на застрашените видове местни фъстъци.

Плановете ни за бъдещето

 • Фокусираме се върху внедряването на стандартите на Инициативата за етична търговия върху основните ни суровини (картофи, ядки, олио, картон и т..н.)
 • Февруари 2015 финализирахме проекта Инициатива за Африканското кашу - АCI2 (African Cashew Initiative)
 • Стремим се да въведем за всички наши продукти сертифицирани суровини на база изискванията за справедлива търговия и Rainforest – Alliance
 • Стремим се да стартираме нови проекти, в които да работим заедно със стратегически доставчици