Отговорност към служителите

Отговорност към служителите

За нас е изключително важно служителите ни да се чувстват добре в Интерснак и да им харесва работата в нашия екип. Отговорността към служителите е основна част от корпоративната ни философия и култура. Тя покрива три основни аспекта:

  • Професионално развитие
  • Безопасни условия на труд и грижа за здравето
  • Открита комуникация

Тук вижте примери какво сме постигнали до момента

Започваме от нас самите

Ние не изискваме от доставчиците си нищо, което самите ние не предлагаме. За да сме сигурни, че всички отговаряме на най-високи стандарти, работим с международно признатата одиторска фирма SGS, която извършва социални одити на базата на стандартите от Инициативата за етична търговия във всичките ни бази.

Обучение и развитие

Във всичките си предприятия и офиси имаме разработени конкретни планове за обучение на персонала, базирани на съответните нужди. Един от важните примери е Lean-six-sigma, системен подход, който използваме за подобрение на процесите и който е базиран на количествени методи за оценка.

Здравето е на първо място

Постигнали сме изключително високи нива на сигурност и здравни стандарти във всичките ни производствени бази. Решени сме да надградим този успех с постоянни подобрения.

  • OHSAS сертифициране на всички фабрики до края на 2015
  • KPI отчети от всички фабрики

Прозрачност при комуникацията

Въведохме система за измерване ефективността на комуникацията и 5S визуално управление във всички наши фабрики.

До края на 2016г. ще въведем Factory MES във всички фабрики.