Комуникация с потребителите

Комуникация с потребителите

Ние сме отговорни към начина, по който комуникираме с нашите потребители. Нашите усилия включват:

  • Да даваме информация и осигуряваме прозрачност
  • Да прилагаме ясна политика при етикетирането на нашите продукти – следваме новото Eвропейско законодателство за етикетиране (Food Information for Customers Regulation)
  • Подкрепяме активности за здравословен начин на живот
  • Подписали сме Европейската харта да не рекламираме за деца под 12-годишна възраст, ако продуктите не отговарят на изискванията за пълноценно хранене.

Тук вижте примери какво сме постигнали до момента

Прозрачност в излагането на хранителната информация на етикетите

Представяме пълна и прозрачна информация за хранителните стойности и съдържание на опаковките на нашите продукти. Освен това следваме ясни правила за деклариране на продуктите.

През 2014 г. за всички наши продукти бяха въведени новите правила за етикетиране на продуктите (Food Information for Customers Regulation).

За нас отговорният маркетинг е задължителен

Ние се присъединихме и подписахме Европейската харта на Европейската Асоциация на  Производителите на Снаксове (ESA).

 ЕАПС (ESA) подкрепя изискванията на ЕС и се ангажира със спазването им, за да спомогне потребителите при избора на по-здравословни снаксове, и да съдейства за развиването на по-здравословни навици сред децата.

В рамките на хартата, подписана от ЕАПС (ESA) ние се ангажираме да не рекламираме пряко на деца под 12-годишна възраст по телевизията, в печатни издания или интернет, с изключение на есктрудерите и пелетите, когато покриват специфични критерии:

Освен това ние поемаме ангажимент да не рекалмираме солени изделя в началните училища, освен в случаите, когато  имаме съгласие от страна на училищната администрация за учебни цели.

Избор

Ние предлагаме на всеки потребител широка гама солени и безсолни снаксове, такива с намалено съдържание на мазнини и с ниско съдържание на мазнини, в различни размери на опаковките и брой порции в тях и т.н.

Нашите планове за бъдещето

  • Да увеличим допълнително употребата на HOSO (слънчогледово олио с високо съдържание на ненаситени мастни киселини) при приготвянето на чипс и специалитети
  • Да увеличим броя на продуктите с намалено съдържание на сол и мазнини
  • Да увеличим още броя на продуктите, които се приготвят по рецепти с изцяло натурални съставки
  • Да разработим повече опаковки за единична консумация с малки порции
  • Да дадем информация за съдържанието на хранителните вещества в порция от 30г. за всички продукти от нашето портфолио.