Отговорност към потребителя

Отговорност към потребителя

Като производител на хранителни продукти ние носим отговорност към нашите потребители в три направления: здравословно и пълноценно хранене, качество на продуктите и безопасност на храните, и свързаната с тях прозрачност на информацията и комуникацията.