Лидери във вкусовите иновации

Интерснак – отговорен към хората

Отговорност

Ние сме били отговорни винаги към всичко, което правим. В качеството, безопасността и натуралността на нашите продукти. Участваме в различни социално-значими каузи.