Нашият Етичен кодекс

Нашите разбирания за етично, морално и законосъобразно поведение са очертани в нашия Етичен кодекс. Съставили сме седем принципа, които очертават основните насоки на поведение и работа за всички нас в Интерснак. Програмата ни за съответствие има за цел да гарантира съответствие с всички приложими закони и разпоредби.

За въпроси, моля свържете се с Ръководния екип на отдел „Риск и спазване на стандартите“ на Интерснак Груп:

Телефон: +49 211 710 65 290
 
 

 Етичен кодекс

       Принципите на нашия Етичен кодекс