Нашата визия и основни ценности

Следваме ги всеки ден

Визия

Създаваме със страст най-вкусните снаксове и допринасяме за удоволствието на хората с разнообразие и отличен вкус.

Постигаме това благодарение на международния си опит, познанията си за местните вкусове, нашата иновативност, отличното качество на продуктите ни и стремежа към съвършенство във всичко, което правим.

Основни ценности

Мислим отговорно

Мислим отговорно

Ние поемаме отговорност за всичките си действия – независимо дали са свързани с потребителите, с нашите служители, с бизнес-партньорите ни или околната среда.

Вярваме в значението и силата на почтеността, отговорността и правилното управление на риска.

Управляваме бизнеса си с визия за бъдещето и прилагаме стриктна политика на корпоративна социална отговорност във всеки етап и област в ежедневната ни работа – това са ключови фактори за успеха ни.